Blog

مشت‌ها و فریادهای اعتراضی دختر شجاع در واکنش به بازداشت دوستش توسط “گشت ارشاد” در پارک لاله تهران

دختر شجاع ایرانی که به نشانه‌ اعتراض به بازداشت دوستش توسط مزدوران انتظامی در یک پارک به شیشه‌ خودروی گشت ارشاد می‌کوبد و به حاضرین در محل هم اعتراض می […]